Pneumoalergo

Programy v PACe

Pneumo-Alergo Basic

 • starostlivosť u 2 špecialistov
 • PNEUMOLÓG + KLINICKÝ IMUNOLÓG a ALERGOLÓG
 • pacienti s alergiou, CHOCHP, pľúcna fibróza, sarkoidóza,
 • 1x NIOX /alebo 4x KFVP
 • Deti do 6 rokov ( bez NIOX-u)

Pneumo-Alergo NIOX plus

 • starostlivosť u 2 špecialistov
 • PNEUMOLÓG + KLINICKÝ IMUNOLÓG a ALERGOLÓG
 • pacienti s prieduškovou astmou, alergia, 4x NIOX

Kardio basic

 • komplexná starostlivosť u 1 špecialistu, ECHO srdca

Program TRIO

 • starostlivosť u 3 špecialistov
 • PNEUMOLÓG + KLINICKÝ IMUNOLÓG a ALERGOLÓG + KARDIOLÓG
 • NIOX alebo KFVP + ECHO srdca

PULZOXYMETRIA

 • screening spánk. porúch dýchania

POLYSOMNOGRAFIA

 • vyšetrenie spánkovej poruchy dýchania

 


Diagnostika a liečba pľúcnych chorôb

 • prieduškovej astmy (PA) - zhodnotenie účinnosti, dostatočnosti či opodstatnenosti liečby inhalačnými kortikoidmi pomocou jedinečnej metódy pomocou vydychovaného NO. Individualizované profylaktické a liečebné programy „šité na mieru“
 • chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
 • akútneho aj chronického kašľa u detí aj dospelých
 • a iných ochorení respiračného traktu

Diagnostika a liečba alergických ochorení u detí aj dospelých

 • prieduškovej astmy (PA) - zhodnotenie účinnosti, dostatočnosti či opodstatnenosti liečby inhalačnými
 • kortikoidmi pomocou jedinečnej metódy pomocou vydychovaného NO. Individualizované profylaktické a liečebné programy „šité na mieru“
 • chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
 • akútneho aj chronického kašľa u detí aj dospelých
 • a iných ochorení respiračného traktu

Diagnostika a liečba alergických ochorení u detí aj dospelých

 • poruchy obranyschopnosti s častými infekciami horných aj dolných dýchacích ciest
 • opakované infekcie urogenitálneho traktu
 • protrahované vírusové a bakteriálne ochorenia – CMV, EBV, borélie ...

 


Pulzoxymetria

- jednoduchá skríningová metóda na diagnostiku spánkových porúch dýchania. Je založená na monitorovaní pulzovej frekvencie a saturácie kyslíka v krvi.
Monitorovanie sa realizuje počas nočného spánku výhradne v domácom prostredí. V prípade pozitívneho nálezu je možné doplniť podrobnejšie polysomnografické vyšetrenie


Polysomnografia

- diagnostika spánkových porúch dýchania pomocou špičkovej metodiky.
Za „zlatý diagnostický štandard“ spánkových porúch dýchania sa v súčasnosti celosvetovo považuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie, ktoré je nutné realizovať v špecializovanom spánkovom laboratóriu. PSG prístroj je konštruovaný na monitorovanie viacerých funkcií počas spánku pacienta (prietok vzduchu nosom a ústami, dýchacie pohyby hrudníka, brucha, polohu tela, saturáciu O2 ,EKG, EOG, EEG, EMG, pohyby končatín, chrápanie, senzor na meranie tlaku v pažeráku, pH-meter, kapnograf, snímač na kontinuálne meranie TK, ... ), ktoré možno pomocou grafických výstupov na monitore počítača sledovať a vyhodnotiť.


Kardiologická ambulancia

 • diagnostika, liečba a dispenzarizácia ochorení srdcovo-cievneho systému
 • ischemická choroba srdca, zápalové ochorenia , poruchy srdcového rytmu, ochorenia žilového systému, tromboembolická choroba a jej komplikácie a poruchy metabolizmu lipidov

 


Hodnotenie funkčnej a zdravotnej spôsobilosti športovcov

-trpiacich na ochorenia dýchacieho ústrojenstva a recidivujúce infekcie horných a dolných dýchacích ciest, protrahovaných vírusových infekciách. Spolupráca s trénermi a antidopingovou komisiou


Komplexné zhodnotenie funkčnej zdatnosti dýchacieho ústrojenstva

- u zdravých osôb (na ich žiadosť)


Edukácia pacientov

- s chronickými chorobami dýchacieho systému v domácom monitorovaní ochorenia, riešenie naliehavých situácií, ktoré so sebou občas choroba prináša pre poistencov zdravotných poisťovní – ZP Všeobecná, ZP Dôvera a ZP Union poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Cenník vyšetrení a nadštandartných služieb mimo rámec zmluvných výkonov je k dispozícii v našom Pneumo-Alergo Centre.
Možnosť objednať sa na vyšetrenie: Telefón: 02 - 40 20 21 11, 0911 402011, 0918 609703 Mail: info@pneumoalergo.sk.sk.