Pneumoalergo

Všeobecné informácie


Vážení klienti,

Dňom 1. Septembra sa Pneumo-Alergo Centrum presťahovalo na novú adresu Údernícka 1, 851 01 Petržalka, Bratislava.

Ponúkame Vám služby nášho špecializovaného zdravotníckeho zariadenia Pneumo-Alergo Centrum (PAC) zameraného na liečbu ochorení dýchacieho ústrojenstva (pneumológia) a alergické a imunologické ochorenia u detí aj dospelých.

Pri profilovaní PAC sme vychádzali z predstavy vytvoriť špecializované pracovisko, ktoré by svojím záberom pokrylo komplexný manažment pľúcnych a alergických chorôb. Sme si vedomí , že organizácia štandardnej siete zdravotníckej starostlivosti často neuľahčuje pacientom ich každodenný život. Vieme – aj z vlastnej skúsenosti v riadiacich funkciách v štátnom zdravotníctve – že zdroje, ktoré sa dajú získať pri danom systéme financovania zdravotníctva jednoducho nastačia na to, aby sa do praxe v širokom rozsahu a promptne prenášali najnovšie poznatky z diagnostiky a liečby, nestačia na to, aby sa lekárske prístroje využívali primerane svojej fyzickej opotrebovanosti či morálnej zastaranosti. Aj preto sme sa rozhodli sústrediť svoje sily, medicínske znalosti a skúsenosti, aby sme vytvorili zdravotnícke zariadenie s dôrazom na kvalitu služieb, poskytovanie špičkových najmodernejších diagnostických metód a liečby v príjemnej atmosfére nového, moderného zdravotného strediska.

 

 • Náš team

  Pri získavaní informácií, ktoré sú pre nás podkladom pre to, aby sme Vám vedeli čo najpresnejšie určiť diagnózu a individuálnu liečbu („na mieru“), neraz potrebujeme zisťovať od Vás aj údaje osobnejšieho charakteru. Recipročne, ak máte záujem, v tejto rubrike sa dočítate niečo o nás...
  Viac
 • Ponuka služieb

  Všetky naše diagnostické a liečebné postupy vychádzajú zo zásad medicíny založenej na dôkazoch (evidence based medicine). Ak chcete o týchto zásadách vedieť viac, pozrite si našu rubriku AKTUALITY .
  Viac
 • Prístrojové vybavenie

  Všetky u nás používané prístroje majú certifikáty príslušných slovenských štátnych orgánov, ako aj certifikáty EÚ. Nami používané vyšetrovacie metodiky sú v súlade s národnými aj medzinárodnými smernicami
  Viac
 • Kde nás nájdete

  PAC sa vyznačuje vynikajúcou dostupnosťou nielen pre bratislavských, ale aj pre mimobratislavských pacientov + bezplatné parkovisko priamo pri PA
  Viac
 • Ambulantné hodiny

  Pondelok: 8,00-13,00 hod
  Utorok: 8,00-13,00 hod
  Streda: 13,00-18,00 hod
  Štvrtork: 8,00-13,00 hod
  Piatok: 8,00-12,00 hod
  Viac
 • Programy v PACe

  - Pneumo-Alergo Basic
  - Pneumo-Alergo NIOX plus
  - Kardio basic
  - Derma basic
  - Program TRIO
  Viac