Pneumoalergo

Prístrojové vybavenie


Funkčné vyšetrenie pľúc

  • spirometria - meranie základných funkcií pľúc
  • neoddeliteľná súčasť klinického vyšetrenia v pneumológii
  • diagnostika a monitorovanie astmy a CHOCHP

Analýza frakčnej exkrécie oxidu dusíka (FENO)

  • ponúkame od októbra 2003 ako prvé pracovisko v rámci nielen bývalého Česko-Slovenska ale aj štátov Visegrádskej štvorky
  • NO – oxid dusnatý - 1992 - molekula roku podľa časopisu Science
  • NO – oxid dusnatý - 1998 - Nobelova cena za medicínu – prof. Ignarro a spolupracovníci
  • za objasnenie významu NO v ľudskom organizme
  • FENO – využívame na zhodnotenie účinnosti, dostatočnosti či opodstatnenosti liečby inhalačnými kortikoidmi
  • Individualizované profylaktické a liečebné programy „šité na mieru“

Celotelová pletyzmografia

- stanovenie pľúcnych objemov, špecifického odporu dýchacích ciest a iné funkčné parametre potrebné na podrobnú diagnostiku ochorení respiračného traktu
- využívame špičkový prístroj ZAN 500 Body (ZAN, Ferraris Group, SRN, dodávateľ MR Diagnostic, ČR/SR, www.spirometrie.cz )

Pulzoxymetria

- jednoduchá skríningová metóda na diagnostiku spánkových porúch dýchania
- je založená na monitorovaní pulzovej frekvencie a saturácie kyslíka v krvi.
Monitorovanie sa realizuje počas nočného spánku výhradne v domácom prostredí.
V prípade pozitívneho nálezu je možné doplniť podrobnejšie polysomnografické vyšetrenie.

Polysomnografia

- vyšetrenie spánkových porúch dýchania
- vyšetrenie neinvazívne a komplexne analyzuje spánkový elektroencefalogram, elektrokardiogram, elektrookulogram, prietok dýchaného vzduchu, saturáciu krvi kyslíkom a ďalšie relevantné parametre

Testovanie bronchiálnej hyperreaktivity

(chorobne zvýšenej dráždivosti priedušiek) pomocou bronchomotorických testov
- histamínový, metacholínový, ponámahový, ako aj bronchodilatačný test

CRP

- C reaktívny proteín – nešpecifický indikátor infekcie a zápalu

Testovanie kožnej precitlivenosti na alergény - kožné prick testy

- nová fototerapeutická metóda alergickej nádchy, ktorá môže pomôcť zlepšiť kvalitu života alergikov (tehotné, dojčiace ženy. neznášanlivosť liekov...), pričom jej pôsobenie je bezbolestné a má rýchly účinok
- odporúča sa u pacientov starších ako 14 rokov. Aplikácia by mala byť v priebehu dvoch týždňov, pričom doba pôsobenia sú 2-3 minúty do každej nosnej dierky 2-3krát za týždeň. Maximálny počet aplikácií je šesť.

Náplasťové testy  epikutánne testy

- určenie alergie na ľubovoľnú zlúčeninu zahrnutú v testovacích paneloch u pacientov s alergickou kontaktnou dermatitídou
- súčasť voňavky, vody po holení, antibiotickej masti, krému, gumových galoší ....
- veľkosť dávky na testovanie je pre každý alergén stanovená tak, aby bola dostatočne vysoká pre vyvolanie reakcie aj u slabo senzitívnych pacientov a pri tom stále ešte dostatočne nízka, aby bolo minimalizované riziko dráždivej reakcie
- pozitívnou reakciou na náplasťový test je klasická oneskorená reakcia precitlivenosti (IV. typ), ktorá sa môže objaviť do 6-96 hodín po expozícii

EKG

- kľudový záznam
- vyšetrenie pomocou štandardného 12 zvodového prístroja choroby srdca

Echokardiografia - 2D, CFM, PW a CW

- vyšetrenie umožňuje morfologické zhodnotenie dutín srdca a veľkých ciev, funkcie komôr, postihnutia chlopní, diagnostiku mnohých vrodených chýb srdca, ochorení osrdcovníka, ...

EKG Holter (24 hodinový záznam ekg)

- o diagnostika paroxyzmálnych (prechodných) porúch rytmu čo sa týka závažnosti i počtu epizód, zhodnotenie frekvencie srdca pri záťaži a v nočných hodinách

TK Holter (24-hodinové meranie krvného tlaku)

- umožňuje exaktné zhodnotenie krvného tlaku v piebehu dňa / noci
- prínosný hlavne u „hypertenzie bieleho plášťa“ a pri monitoringu účinnosti liečby
V spolupráci s neštátnymi certifikovanými laboratóriami vyšetrujeme široké spektrum hematologických, biochemických, imunologických a mikrobiologických parametrov.