Pneumoalergo

O nás

Prehľad našich ambulancií ...

Viac

Náš team

Zoznámte sa s naším tímom ...

Viac

Prístrojové vybavenie

Všetky u nás používané prístroje majú certifikáty príslušných slovenských štátnych orgánov, ako aj certifikáty EÚ. Nami používané vyšetrovacie metodiky sú v súlade s národnými aj medzinárodnými smernicami (najmä smernicami Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, European Respiratory Society resp. American Thoracic Society).

Viac

Galéria

 Pozrite si fotografie PneumoAlergo centra ...

Viac

My v mediach

Prečítajte si o nás v mediách ...

Viac