Pneumoalergo

Celiakia

I. Aké ochorenie sa skrýva pod názvom celiakia?

Celiakia je autoimunitné ochorenie postihujúce hlavne tenké črevo, známe aj ako primárny malabsorpčný syndróm, gluténová enteropatia, idiopatická steatorea, netropická sprue, Herterova–Heubnerova choroba, intestinálny infantilizmus. Odhady frekvencie výskytu tejto choroby sa rôznia od 1:3 000 až po 1:100. V Japonsku a čiernej Afrike sa toto ochorenie nevyskytuje. V Európe výskyt, resp. počet diagnostikovaných pacientov rastie od juhu smerom na sever. Ženy bývajú postihované o niečo častejšie než muži. Predpokladá sa, že veľká časť ľudí postihnutých celiakiou o tejto poruche nevie, svoju diagnózu pozná asi len 5% ľudí.

Celiakia je vyvolaná neznášanlivosťou bielkovín pšenice, jačmeňa, raži a ovsa. Intolerancia sa vzťahuje na zmes bielkovín obilných zŕn glutén (lepok). Lepok tvorí asi 10% múky. Skladá sa z dvoch častí – z gliadínu a glutenínu, škodlivý z nich je gliadín. Na vzniku celiakie sa podieľajú viaceré faktory:

1. Abnormálna aktivácia vlastného imunitného systému na prítomnosť lepku v potrave (tzv. precitlivelosť). Podobne ako pri alergii na určité látky si telo proti nim vytvára protilátky, pretože ich chybne považuje za škodlivé, pri celiakii telo produkuje protilátky proti gluténu (gliadínu), ktoré následne poškodzujú sliznicu tenkého čreva. Súčasne imunitný systém vytvára aj protilátky proti endomýziu, zložke vlastnej črevnej svaloviny, ktoré prehlbujú poškodenie čreva a slizničný zápal.

2. Porucha metabolizmu a aktivity enzýmov odburávajúcich glutén. Vznikajú tak toxické zložky molekuly gluténu, ktoré sa hromadia v sliznici tenkého čreva a poškodzujú ju.

3. Genetické faktory - až 80% pacientov je nositeľom HLA antigénu B8.

Výsledkom uvedených mechanizmov je porucha vstrebávania živín, neschopnosť ich využitia pre organizmus, porucha pohyblivosti tenkého čreva a jeho dilatácia (rozšírenie). Súčasne je zvýšená priepustnosť sliznice tenkého čreva – do čreva sa z krvných kapilár vo veľkom množstve vylučuje voda, elektrolyty, bielkoviny a tuky. Keďže bariéra (kompaktnosť) sliznice tenkého čreva je narušená, cez sliznicu sa do tela dostávajú aj škodlivé látky, ktoré sú zdrojom imunitných reakcií. Tým sa oslabuje imunitný systém, čo môže byť jednou z príčin zvýšeného výskytu nádorových ochorení, najčastejšie črevných lymfómov.

Celiakia ako autoimunitné ochorenie sa môže vyskytovať spolu s ďalšími autoimunitnými ochoreniami, ako sú: diabetes mellitus 1. typu, reumatoidné zápaly kĺbov, nešpecifické črevné zápaly, choroby štítnej žľazy, žlčových ciest, pečene, obličiek a iné.

II. Ako a kedy sa intolerancia lepku prejavuje?

Celiakia sa môže prejavovať veľmi rôznorodo (variabilne). Formy celiakie tvoria typický obraz ľadovca, len asi 10 % pacientov sa manifestuje typickými prejavmi ochorenia a až 90 % pacientov je bez klinických príznakov. U detí sa ťažkosti objavujú najčastejšie koncom prvého roka (po pridaní múčnych jedál do stravy) alebo v 2.a 3. roku života. Niekedy sa gluténová intolerancia diagnostikuje až v neskorších fázach života. Najčastejšie sa manifestuje príznakmi „malabsorbčného syndrómu“:

 • hnačka, objemné riedke stolice (400 až 1000 g), kyslého zápachu a svetlej farby s vysokým obsahom tukov, plávajúce na vode, nafukovanie, zvýšená plynatosť čriev, pocit tlaku v bruchu.

- celková slabosť, chudnutie, u detí podvýživa, oneskorený rast, malé priberanie na váhe, oneskorenie pohlavného vývoja
depresívne stavy a iné zmeny psychiky (mrzutosť, podráždenosť, plachosť, úzkosť, nepokoj)

Vedľajšie príznaky - resp. komplikácie:

 • anémia (málokrvnosť), krvácavé stavy
 • výrazný deficit vitamínov (hlavne vit. skupiny B a vit. rozpustné v tukoch A,D,E,K), železa, kyseliny listovej = > následne ragády kútikov úst, vyhladený jazyk, aftózne zápaly ďasien a periférne opuchy
 • Svalové kŕče, slabosť, parestézie (mravenčenie, brnenie),
 • kĺbové bolesti, osteoporóza (rednutie kostí pri nedostatku vápnika), zlomeniny kostí, u detí rachitída (nedostatok vit. D)
 • kožné prejavy: suchá koža, bledosť, pigmentácie, dermatitis herpetiformis Duhring (herpetický zápal kože) a ekzémy, mäkké lámavé nechty
 • poruchy plodnosti, znížená sexuálna aktivita

Rozdelenie podľa klinickej manifestácie:

 • Klinická celiakia: pacient má klinické príznaky, histologicky potvrdené zmeny na sliznici tenkého čreva (atrofia klkov, zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov), pozitívne protilátky (proti gliadínu, endomýziu a/al. transglutamináze).
 • Silentná celiakia: pacient nemá klinické príznaky, pričom histologický nález je podobný ako pri klinickej forme, pozitívne protilátky.
 • Latentná celiakia: pacient má klinické príznaky, histologicky normálny nález na sliznici čreva, až na zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov, a pozitívne protilátky.
 • Potenciálna celiakia: pacient nemá klinické príznaky, ale má ochorenie, ktoré môže byť asociované s celiakiou, alebo niekto z príbuzných má celiakiu. Histologický nález je normálny, až na zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov, pozitívne protilátky.

Kto má predispozíciu?

 • príbuzní 1. a 2. stupňa (deti a vnúčatá postihnutej osoby, až 10% bezpríznakových príbuzných pacientov s celiakou má bezpríznakovú atrofiu klkov tenkého čreva)
 • diabetici ( pacienti s cukrovkou ), ktorí sú závislí na inzulíne (až 10% detských pacientov s cukrovkou má aj celiakiu.)
 • pacienti s Downovým syndrómom, Sjögrenovým syndrómom, selektívnym deficitom IgA protilátok, pacientom s chudokrvnosťou
 • pacienti s inými autoimunitnými ochoreniami

III. Ako sa celiakia diagnostikuje?

Vzhľadom na variabilitu klinických prejavov ochorenia má pre stanovenie diagnózy, popri dôkladnej anamnéze a fyzikálnom vyšetrení, rozhodujúci význam histologické a laboratórne vyšetrenie.

 • endoskopické vyšetrenie: pomocou zavedenia sondy cez žalúdok až do tenkého čreva je možné jednak makroskopické zobrazenie sliznice a posúdenie prítomnosti resp. závažnosti atrofie klkov tenkého čreva, čiže poškodenia normálneho reliéfu sliznice, ako aj mikroskopické vyšetrenie odobratých vzoriek tkaniva, tzv. biopsia, zo sliznice tenkého čreva (jejuna).
 • stanovenie protilátok v krvi: špecifické pre celiakiu sú antiendomyzeálne ako i antigliadínové protilátky. Hodnota meraných protilátok koreluje so závažnosťou klinických prejavov a možno ju využiť ako parameter priebehu ochorenia.

U rizikových skupín pacientov je opodstatnené vyhľadávanie pozitívnych osôb pomocou skreeningových vyšetrení, ktoré by malo byť zárukou včasnej diagnostiky bez následkov a komplikácií pri nepoznanej a neliečenej celiakii.

IV. Mám celiakiu – čo to pre mňa znamená? 

Ak sa u vás prejavia niektoré z typických klinických príznakov a následne sa celiakia potvrdí aj vyššie uvedenými vyšetreniami, život sa nekončí ☺ Celiakia je síce závažné, ale liečiteľné (resp. riešiteľné) ochorenie.

 • Terapia celiakie spočíva v celoživotnom vyhýbaní sa potravinám obsahujúcich lepok.
 • Na začiatku liečby by sa malo kvôli znovuobnoveniu funkcie tenkého čreva vyhýbať aj mliečnym produktom, lebo kvôli nedostatku laktázy je narušený aj rozklad mliečnych bielkovín (tzv. „prechodná intolerancia laktózy“).
 • Chyby v stravovaní veľmi rýchlo opätovne vyvolávajú symptómy a po rokoch môžu viesť k vzniku rakoviny čreva ako aj iných zhubných ochorení, najmä malígnych lymfómov.
 • Ako prevencia sa u rizikových skupín obyvateľstva odporúča dostatočná dĺžka dojčenia, minimálne 6 mesiacov. Vynechanie lepku až do 1 roku života. Potraviny s obsahom lepku nesmú byť podané dieťaťu do 6 mesiaca života ( zasmažené polievky, krupica, piškóty, vločky, krupy ).

Po zavedení prísnej bezlepkovej diéty sa klinický stav rýchlo upravuje už v priebehu prvého mesiaca diéty. Črevná sliznica sa však normalizuje až niekoľko mesiacov. Hmotnosť sa upravuje rýchlejšie ako rast.

Ktoré potraviny obsahujú lepok?

Lepok je zmes bielkovín, ktorý je súčasťou obilných zŕn (pšenica, jačmeň, raž, ovos) a pohánky (neobsahuje lepok, ale obsahuje zložky veľmi podobné gliadínu - prolamíny). Pohánka je navyše často kontaminovaná lepkom.

 • Potraviny obsahujúcim lepok: múka (ražná a pšeničná múka), jačmeň, ovos a špalda
 • Z nich vyrobené produkty: chlieb, koláče, rezance, múka na obaľovanie, müsli, pivo a mnoho iných
 • Suroviny obsahujúce lepok sú používané aj pri výrobe mäsových výrobkov (lunch-meat, párky a pod.).
 • Mäkké syry a zmrzlina môžu obsahovať gluténové stabilizátory
 • Mnohé druhy alkoholu a alkoholových prísad v liekoch môžu byť z obilnín

Nevyhnutnosťou pre dodržiavanie diéty je presné označovanie potravín ako „gluten-free“. Moderné technológie výroby potravín spôsobili prítomnosť gluténu prakticky vo všetkých vyrábaných, upravovaných alebo konzervovaných potravinách. Testovanie prítomnosti gluténu v potravinách sa robí pomocou ELISA testu, ktorý sa využíva aj na zistenie prítomnosti gluténových protilátok v krvi.

Vhodné potraviny sú napríklad: ryža, kukurica (kukuričná múka), sója, ovocie, zemiaky (čistý škrob). V malom množstve (50-60g/deň) je bez ťažkostí

 • Kombináciou ryže, kukurice, zemiakov a ďalších bezlepkových potravín je možné vyrábať plnohodnotné produkty pre kvalitnú bezlepkovú diétu.
 • Nezabúdať na mliečne výrobky, tvrdé syry, ovocné a zeleninové produkty