Pneumoalergo

Novinka - kardiologické vyšetrenia

Kardiológia je špecializačný odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudzovaním a výskytom chorôb srdcovo-cievneho
systému. Ochorenia srdcovo-cievneho systému sú v súčasnosti najčastejšou príčinou úmrtí v krajinách západnej civilizácie. Hlavné ochorenia spadajúce do odboru:

Artériová hypertenzia – ochorenie samo osebe bez výraznejších príznakov, často sa prejavujúce až vážnymi komplikáciami – ischemickou chorobou srdca alebo zlyhaním srdca, náhlou cievnou mozgovou príhodou, obličkovým zlyhaním. Z toho vyplýva potreba včasného záchytu a adekvátnej liečby pacientov s hypertenziou.

Ischemická choroba srdca – pacienti s anginou pectoris, po infarkte myokardu vrátane komplikácií. Ochorenia chlopňového aparátu, vrodené i získané
Vrodené chyby srdca
Zápalové ochorenia srdca – osrdcovníka, srdcového svalu samotného i chlopňového aparátu Poruchy srdcového rytmu

Ochorenia tepien
Ochorenia žilového systému – varixy, zápaly žíl Tromboembolická choroba vrátane jej komplikácií Poruchy metabolizmu lipidov

Symptomatológia kardiálnych chorôb je v mnohých prípadoch veľmi podobná ako pri ochoreniach respiračného traktu, stretávame sa s kombináciou postihnutia oboch systémov, ktoré sa navyše vzájomne ovplyvňujú. Taktiež liečivá indikované na liečbu jedného systému majú často účinok
v druhom systéme – zvyčajne nežiadúci. Preto je pre oba odbory potrebná úzka spolupráca v rámci diagnostiky i liečby pacienta.

Metodiky k dispozícii:
KLINICKÉ VYŠETRENIE - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie vrátane zmerania krvného tlaku LABORATÓRNY SCREENING - vrátane lipidového profilu
ELEKTROKARDIOGRAM - kľudový záznam (diagnostika porúch rytmu, ťažších foriem ischemickej choroby srdca)
ECHOLARDIOGRAFIA - 2D, CFM, PW a CW vyšetrenie umožňuje morfologické zhodnotenie dutín srdca a veľkých ciev, funkcie komôr, postihnutia chlopní, diagnostiku mnohých vrodených chýb srdca, ochorení osrdcovníka, ...
EKG Holter (24 hodinový záznam ekg) – diagnostika paroxyzmálnych (prechodných) porúch rytmu čo sa týka závažnosti i počtu epizód, zhodnotenie frekvencie srdca pri záťaži a v nočných hodinách
TK Holter (24-hodinové meranie TK) – umožňuje exaktné zhodnotenie krvného tlaku v piebehu dňa / noci. Prínosný hlavne u „hypertenzie bieleho plášťa“ a pri monitoringu účinnosti liečby.

MUDr. Ján POSTULKA kardiológ