Pneumoalergo

Viete čo znamená NIOX ?

(alebo NO neznamená NIE !)
NIOX - čiže meranie množstva oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu patrí k najmodernejším metódam, ktoré hodnotia aktivitu alergického zápalu v dýchacích cestách u prieduškovej astmy.

Najdôležitejšie pri ochorení bronchiálnej astmy, čo je vlastne zápalové ochorenia tkaniva dýchacích ciest, je včasné stanovenie diagnózy. Každé oneskorenie určenia diagnózy a zároveň aj následnej liečby je pre chorého nepriaznivé, pretože môže prichádzať k možnej prestavbe pľúcneho tkaniva v dôsledku zápalu. Pacienti s astmou často menej vnímajú svoje ťažkosti, alebo majú tendenciu ich podceňovať. K včasnej diagnostike bronchiálnej astmy, samozrejme okrem dôkladnej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, napomáha funkčné vyšetrenie pľúc, najmä reverzibilita zistených porúch, ktorá priamo odráža zmenu priesvitu dýchacích ciest.

Veľmi dôležitá je ANAMNÉZA, čiže dôkladné vypočutie pacienta so zistením všetkých ťažkostí jeho, ale aj ťažkostí v jeho rodine.

FYZIKÁLNE VYŠETRENIE a analýza symptómov ako je kašeľ, tieseň, tlak alebo pálenie na hrudníku, piskoty, ťažkosti s dýchaním, prípadne ťažkosti s dýchaním po námahe nám pomôže stanoviť v akom stupni je ochorenie.

K skorej diagnostike tohto ochorenia napomáhajú hlavne FUNKČNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY, pomocou ktorých zisťujeme akého typu a v akom štádiu je bronchiálna astma. Patrí k nemu aj základné funkčné vyšetrenie pľúc. Týmto vyšetrením sa však nemusia zachytiť žiadne zmeny funkčných parametrov.

Nešpecifické bronchoprovokačné testy s histamínom, acetylcholínom alebo fyzickou záťažou pomáhajú pri diagnostike v situáciách, keď podľa príznakov u pacienta máme podozrenie na astmu, ale pacient má pľúcne funkcie v norme. Porovnaním jednotlivých

funkčných parametrov zistíme, či nastala zmena, ktorá je typická pre bronchiálnu astmu.

Veľmi citlivá metóda na stanovenie alergického zápalu v dýchacích cestách je analýza NO (oxidu dusnatého) vo vydychovanom vzduchu. Názov vyšetrenia je NIOX a jeho zásluhou sa podstatne zrýchlila diagnostika bronchiálnej astmy. Prístroj vie určiť z výdychu prítomnosť a množstvo oxidu dusnatého (NO), ktorý pľúca zdravého človeka vylučujú len v minimálnom množstve. Pri alergickom zápale tvorba NO stúpa, pričom pôvod má v alergickým zápalom zmenených epiteliálnych bunkách dýchacích ciest. Hodnotíme ním aktivitu zápalového procesu dýchacích ciest. Hodnoty NO veľmi rýchlo reagujú na

liečbu alebo zhoršenie ochorenia. Je to unikátna, jednoduchá, pre pacienta nebolestivá, časovo nenáročná metóda, pričom výsledok je ihneď k dispozícii a podľa neho sa upravuje liečba. Ide o veľmi citlivý ukazovateľ najmä pokiaľ ide o stanovenie aktivity alergického zápalu dýchacích ciest u astmy. Toto vyšetrenie je porovnateľné s vyšetreniami, ktoré sú invazívne, časovo náročné a zaťažujúce pre pacienta, ako napríklad biopsia /odber vzoriek/ bronchiálnej sliznice alebo bronchoalveolárna laváž. Posledných desať rokov sa sústredila pozornosť práve na hodnotenie zápalových parametrov
z dýchacích ciest analýzou vydychovaného vyduchu. Za objav podstaty oxidu dusnatého v procesoch ľudského organizmu získala v roku 1998 trojica amerických lekárov aj Nobelovu cenu za medicínu. Pomocou NIOX-u môžeme zistiť aktívny alergický zápal aj v prípade, že sa pacient sám cíti dobre a tradičnými metódami nič nezistí ani lekár.

Čo teda robiť, keď je už diagnóza jasná? Treba si najmä uvedomiť to, že vlohy k alergii a astme sú celoživotné. Zo strany pacientov to chce spoluprácu a uvedomenie si, že ani subjektívne dobrý stav ešte nijako neznamená, že sám liečbu predčasne ukončí. Dnes máme také možnosti diagnostiky
a monitorovania účinnosti liečby, že prakticky každému pacientovi dokážeme liečbu ušiť presne na mieru. Tak jeho stav bude dlhodobo stabilizovaný a on sa postupne buď celkom zaobíde bez liekov, alebo ich bude užívať minimálne, či v dlhších časových intervaloch. Napokon aj ľudia trpiaci cukrovkou či vysokým krvným tlakom vedia, že so svojím ochorením musia žiť neustále a musia ho mať pod kontrolou. Inak sa ich stav skôr či neskôr znovu prudko zhorší.

MUDr.Bergendiová Katarína, PhD. MUDr.Drugdová Mária