Pneumoalergo

Anafylaktický šok

Čo je to anafylaxia?

Anafylaxia je život ohrozujúca, rýchla a ťažká alergická odpoveď organizmu, ktorá nastane, ak je osoba vystavená alergénu alebo látke vyvolávajúcej alergiu, na ktorú je precitlivelá. Táto reakcia je spôsobená vstupom príslušného alergénu do krvného riečisťas s následným uvoľnením súhrnu chemických látok. Asi 5% populácie reaguje na poštípanie hmyzom, 1-2% ľudí trpí na potravinovú alergiu, prípadne iný druh alergie, ako napr. na lieky a latex. Pacient môže reagovať na prvý kontakt s alergénom, ale väčšinou k anafylaxii dochádza až pri druhom až treťom kontakte.

Najčastejšie vyvolávajúce príčiny

Hmyzí jed - osa, včela, sršeň..
Potraviny – vajce, orechy, morské ryby, zeler a iné
Lieky – penicilín, vakcíny, antibiotika, antireumatika, kontrastné látky...latex Fyzickou námahou a inými príčinami

Klinické príznaky – sa objavia veľmi rýchle, pričom maximum dosahujú za 3-30 minút po styku s alergénom. K následnej reakcii môže dôjsť v rozmedzí od 1 do 8 hodín.

Kožné – začervenanie, urtika, svrbenie, opuchy...
Dutina ústna – svrbenie pier a jazyka alebo hltanu, Quinckeho edém Gastroinetstinálny/urogenitálny trakt – bolesti brucha, časté močenie, hnačky, nauzea, vracanie ... Dýchací systém – zúženie horných dýchacích ciest spôsobené opuchom jazyka, hrtanu, či hltanu, pocit sťaženého dýchania - opuch sliznice v dýchacích cestách, kašeľ, nádcha, kýchanie ... Nervový systém – podráždenosť, poruchy orientácie, úzkosť...
Oči – opuch okolo očí, začervenanie spojoviek, slzenie očí ...
Kardiovaskulárny systém – pokles krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, zrýchlenie srdcovej akcie, bolesti na hrudníku, pocit slabosti, mdloby ....

Liečba – 1.pomoc pre pacienta

Adrenalín - injekcia Epipen (0,3 mg injekcia –dospelí, 0,15 mg injekcia – deti) - blokuje účinky chemických mediátorov a zastavia príznaky anafylaxie, ale neliečia alergiu, ktorá anafylaxiu spôsobila
Vodorovná poloha so zvýšenou polohou dolných končatín

Antihistamiká - podľa ordinácie ošetrujúceho lekára
Kortikoidy per os - podľa ordinácie ošetrujúceho lekára Bronchodilatácia - beta-2 sympatomimetiká – na rozšírenie priedušiek Okamžitý prevoz do nemocnice

Prevencia

Dodržiavať obmedzenia odporučené lekárom
Preventívne podávanie antihistaminík
Špecifická imunoterapia – hmyzí jed, inhalačné alergény, zvieracie alergény ... – správne indikovaná imunoterapia ochráni pacienta pred život ohrozujúcou anafylaktickou rekciou, pričom zasahuje priamo do príčiny ochorenia. Podáva sa alergén, na ktorý je pacient najviac alergický od najnižšej koncentrácie po najvyššiu a pacient si vytvára vlastné protilátky. Cieľom je znížiť precitlivenosť organizmu a tým aj zlepšiť klinický stav pacienta, zvýšiť kvalitu jeho života a znížiť spotrebu liekov.

Vybavenie pohotovostným balíčkom – Epipen inj, kortikoidy, antihistaminiká

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.